Napisz równanie reakcji otrzymywania metanolu z "gazu do syntez", tzn. tlenku węgla i wodoru.

otrzymywanie metanolu z gazu syntezowego