Metanol i etanol dobrze rozpuszczają się w wodzie. Cząsteczki wody są dipolami. Na podstawie tych informacji wytłumacz, jakie właściwości mają cząsteczki metanolu i etanolu.

Cząsteczki metanolu i etanolu również są dipolami.