Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Polecenie
Aminy są pochodnymi amoniaku, a równoześnie pochodnymi węglowodorów. Uzupełnij tabelę wedługo wzoru, uwzględniając 3 pierwsze człony szeregu homoloznego alkanów.
Rozwiązanie

Lp.

Aklan

Amina

1.

metan - wzór strukturalny

wzór strukturalny

metyloamina - wzór strukturalny

wzór strukturalny

CH4

wzór sumaryczny

CH3NH2

wzór sumaryczny

Metan

nazwa

Metyloamina

nazwa

2.

etan -wzór strukturalny

wzór strukturalny

etyloamina - wzór strukturalny

wzór strukturalny

C2H6

wzós suamryczny

C2H5NH2

wzór strukturalny

Etan

nazwa

Etyloamina

nazwa

4

propan - wzór strukturalny

wzór strukturalny

propyloamina - wzór strukturalny

wzór strukturalny

C3H8

wzór sumaryzny

C3H7NH2

wzór sumaryczny

propan

nazwa

propyloamina

nazwa