Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Polecenie
Przeczytaj zdania i wpisz literę P przy prawdziwych lub literę F przy fałszywych. W zdaniach fałszywych przekreśl błędne sformułowania i popraw je.
Rozwiązanie
F Pojęcie atomu jako najmniejszej cząstki pojawiło się w XX w.
F Teorię atomistyczno-cząsteczkowej budowy materii opracował w 1809 roku John Dalton.
P Materia zbudowana jest z atomów i cząsteczek.
P Cechą materii jest jej ciągła budowa.
P Atom jest najmniejszą częścią pierwiastka chemicznego, która zachowuje wszystkie jego właściwości.
F Atomy tego samego pierwiastka łączą się, tworząc cząsteczki związku chemicznego.
P Atomy mogą się łączyć ze sobą, tworząc cząsteczki.
F Atomy wszystkich pierwiastków chemicznych mają jednakowe masy i rozmiary.