Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Uzupełnij tabelę według podanego wzoru.
Rozwiązanie
Wzór
sumaryczny
Liczby i nazwy atomów
w cząsteczce
Masa cząsteczkowa
Mg(OH)2 1 atom magnezu, 2 atomy tlenu, 2 atomy wodoru \scriptsize { m_{Mg(OH)_{2}} = m_{Mg} + 2 \cdot m_{O} + 2 m_{H} = }\scriptsize {  24 u + 2 \cdot 16 u + 2 \cdot 1 u = 58u }
Br2 2 atomy bromu  \scriptsize { m_{Br_{2}} = 2 \cdot m_{Br} = 2 \cdot 80 u = 160 u }
KCl 1 atom potasu, 1 atom chloru  \scriptsize { m_{KCl} = m_{K} + m_{Cl} = 39u + 35,5u = 74,5u }
Ag2O 2 atomy srebra, 1 atom tlenu  \scriptsize { m_{Ag_{2}O} = 2 \cdot m_{Ag} + m_{O} = 2 \cdot 109u + 16u = 234u }
Fe2S3 2 atomy żelaza, 3 atomy siarki  \scriptsize { m_{Fe_{2}S_{3}} = 2 \cdot m_{Fe} + 3 \cdot m_{S} = 2 \cdot 56u + 3 \cdot 32u = 208u }
K2SO4 2 atomy potasu, 1 atom siarki, 4 atomy tlenu  \scriptsize { m_{K_{2}SO_{4}} = 2 \cdot m_{K} + m_{S} + 4 \cdot m_{O} = } \scriptsize { 2 \cdot 29u + 32u + 4 \cdot 16u =  174u}
Al2(SO4)3 2 atomy glinu, 3 atomy siarki, 12 atomów tlenu  \scriptsize { m_{Al_{2}SO_{4}} = 2 \cdot m_{Al} + 3 \cdot m_{S} + 12 \cdot m_{O} = }\scriptsize { 2 \cdot 27u + 3 \cdot 32u + 12 \cdot 16u = 317u}
(NH4)3PO4 3 atomy azotu, 12 atomów wodoru, 1 atom fosforu, 4 atomy tlenu  \scriptsize { m_{(NH_{4})_{3}PO_{4}} = 3 \cdot m_{N} + 12 \cdot m_{H} + m_{P} + 4 \cdot m_{O} = }\scriptsize { 3 \cdot 14u + 12 \cdot 1u + 31u + 4 \cdot 16u = 329u }