Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polecenie
Oblicz masy cząsteczkowe podanych związków chemicznych.
Wskazówka
Aby obliczyć masę cząsteczkową związku chemicznego, należy zsumować masy atomowe wszystkich atomów wchodzących w skład danego związku chemicznego. Masy atomowe odczytujemy z układu okresowego pierwiastków chemicznych lub tablic chemicznych.
Rozwiązanie
\scriptsize { m_{CuO} = m_{Cu} + m_{O} ~~~ m_{CuO} = 63,5u + 16u = 79,5u }
\scriptsize { m_{Fe_{2}O_{3}} = 2 \cdot m_{Fe} + 3 \cdot m_{O} ~~~ m_{Fe_{2}O_{3}} = 2 \cdot 56u + 3 \cdot 16u = 160u }
\scriptsize { m_{Na_{2}CO_{3}} = 2 \cdot m_{Na} + m_{C} + 3 \cdot m_{O} ~~~ m_{Na_{2}CO_{3}} = 2 \cdot 23u + 12u + 3 \cdot 16u =106 u }
\scriptsize { m_{H_{2}SO_{4}} = 2 \cdot m_{H} + m_{S} + 4 \cdot m_{O} ~~~ m_{H_{2}SO_{4}} = 2 \cdot 1u + 32u + 4 \cdot 16u =  96u}
\scriptsize { m_{Ca(OH)_{2}} = m_{Ca} + 2 \cdot m_{O} + 2 \cdot m_{H} = 74u }
\scriptsize { m_{Fe_{2}(SO_{3})_{3}} =  2 \cdot m_{Fe} + 3 \cdot m_{S} + 9 \cdot m_{O} ~~~ m_{Fe_{2}(SO_{3})_{3}} =  2 \cdot 56u + 3 \cdot 32u + 9 \cdot 16u = 352u}