Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Ustal, jaki pierwiastek jest składnikiem związku chemicznego o podanej masie cząsteczkowej. Wpisz  w kwadracik jego symbol chemiczny.
Wskazówka
Aby ustalić, jaki to pierwiastek chemiczny, należy skorzystać z prawa stałości składu związku chemicznego. Mówi ono, że każdy związek chemiczny ma ścisły i niezmienny skład cząsteczki. Znając masę cząsteczkową związku, odejmujemy od niej masy atomowe pozostałych atomów (oprócz atomu szukanego), dzięki czemu na końcu zostaje masa atomowa szukanego pierwiastka. Znając jego masę atomową, nazwę i symbol pierwiastka odczytujemy z układu okresowego pierwiastków chemicznych. Uwaga! Jeśli ilość atomów szukanego pierwiastka w cząsteczce jest większa od 1, to końcową masę tego pierwiastka (po odjęciu mas atomowych pozostałych atomów) należy podzielić przez tą ilość!
Rozwiązanie

  1.  K2O - masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 94u
    94u - 16u = 78u  78u:2 = 39u - potas K
  2.  Al2S3 - masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 150u
    150u - 3 · 32u = 54u 54u:2 = 27u - glin Al
  3.  Mg3(PO4)2 - masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 262u
    262u - 2 · 31 - 8 · 16 = 72u 72u:3 = 24u - magnez Mg