Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Oblicz masy cząsteczkowe związków chemicznych Cu2O i Al2(SO4)3.
Wskazówka
Masę cząsteczkową obliczamy poprzez dodanie mas atomowych atomów, które wchodzą w skład cząsteczki. Należy przy tym wziąć pod uwagę ilość poszczególnych atomów w cząsteczce.
Rozwiązanie
\scriptsize { m_{Cu_{2}O} = 2 \cdot 63,5u + 16u = 143u }
\scriptsize { m_{Al_{2}(SO_{4})_{3}} = 2 \cdot 27u + 3 \cdot 32u + 12 \cdot 16u  = 342u }