Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polecenie
Podaj definicje: masa atomowa, masa cząsteczkowa, atomowa jednostka masy.
Wskazówka
Definicje pojęć chemicznych, takich jak masa atomowa, cząsteczkowa i atomowa jednostka masy, możemy znaleźć w każdym słowniku pojęć chemicznych, a także w podręcznikach szkolnych.
Rozwiązanie
Masa atomowa jest  to względna masa danego atomu wyrażona w atomowych jednostkach masy (unitach, u).
Masa cząsteczkowa jest to względna masa cząsteczki wyrażona w atomowych jednostkach masy (unitach, u).
Atomowa jednostka masy jest to umowna jednostka używana do wyrażania masy atomów i cząsteczek. Jeden unit to 1,66*10-24 g, co stanowi 1/12 masy atomu węgla 12C.