Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polecenie
Oblicz masy cząsteczkowe według wzoru.

Rozwiązanie
m Ca(OH)2 = mCa + 2 mO + mH = 40u + 2*16u + 2*1u = 40u + 32u + 2u = 74u
m Mg(OH)2 = mMg + 2 mO + 2 mH = 24u + 2*16u + 2*1u = 24u + 32u + 2u = 60u
m Al(OH)3 = mAl + 3mO + 3m H = 27u + 3*16u + 3*1u = 27u + 48u + 3u = 78u
m Mg(NO3)2 = mMg + 2 mN + 6 mO = 24u + 2*14u + 6*16u = 24u + 28u + 96u = 148u
m Ca3(PO4)2 = 3 mCa + 2 mP + 8 mO = 3*40u + 2*31u + 8*16u = 120u + 62u + 128u = 310u
m Al2(CO3)2 = 2 mAl + 2 mC + 6 mO = 2*27u + 2*12u + 6*16u = 174u