Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Uzupełnij tabelę, podając liczby cząstek podstawowych: p+, e- i n0 w podanych atomach.
Wskazówka
Wszystkie potrzebne informacje możemy odczytać z układu okresowego pierwiastków chemicznych. Najpierw odnajdujemy dany pierwiastek według  jego symbolu, a później odczytujemy potrzebne informacje:
  • liczba protonów: jest równa liczbie atomowej pierwiastka
  • liczba elektronów: jest równa liczbie protonów
  • liczba neutronów: jest to różnica pomiędzy liczbą masową (podaną w tabelce w górnym lewym indeksie), a liczbą protonów

Rozwiązanie

Pierwiastek
chemiczny
Liczba
protonów (p+) elektronów (e-) neutronów (n0)
39K 19 19 20
32S 16 16 16
27Al 13 13 14