Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Uzupełnij zdania.
Rozwiązanie

 1. Atomy zbudowane są z następujących cząstek podstawowych: protonów, elektronów i neutronów.
 2. Elektrony krążą po powłokach wokół jądra atomu. W skład jądra atomowego wchodzą protony i neutrony.
 3. Masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe 1u.
 4. Masa elektronu jest około 1835 razy mniejsza od masy protonu. Ładunek elektronu wynosi -1.
 5. Proton ma ładunek elementarny +1, a neutron 0.
 6. Atom jest elektrycznie obojętny, co oznacza, że ilość ładunków dodatnich i ujemnych w atomie jest równa.
 7. Prawie cała masa atomu skupiona jest w jądrze atomowym.
 8. Liczba nukleonów, czyli suma liczby protonów i neutronów, nazywana jest liczbą masową (A).
  A = liczba protonów + liczba neutronów
 9. Liczba atomowa oznacza liczbę protonów lub elektronów.
  Z = liczba protonów = liczba elektronów = ładunek jądra