Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Polecenie
Dwie odmiany izotopowe azotu występujące w przyrodzie to 147N i 157N. Podaj liczby cząstek podstawowych tych izotopów.
Wskazówka
W zapisie pierwiastka AZX:
  • "Z" oznacza liczbę atomową, czyli liczbę protonów w jądrze atomowym. Liczba protonów w jądrze jest równa liczbie elektronów w atomie.
  • "A" oznacza liczbę masową, czyli liczbę protonów i neutronów w jądrze. Aby obliczyć liczbę neutronów należy od liczby masowej (A) odjąć liczbę atomową (Z).
  • X oznacza symbol pierwiastka chemicznego.

Rozwiązanie

Izotop Liczba protonów Liczba neutronów Liczba elektronów
147N 7 7 7
157N 7 8 7