Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polecenie
Spośród podanych atomów wypisz grupy izotopów tego samego pierwiastka chemicznego, Podaj nazwy i symbole tych pierwiastków.
Wskazówka
Atomy tego samego pierwiastka charakteryzują się stałą liczbą atomową, czyli liczbą protonów w ich jądrze atomowym. Mogą natomiast różnić się liczbą neutronów w jądrze (liczba masowa). Znając liczbę atomową nazwę i symbol danego pierwiastka odczytujemy z układu okresowego pierwiastków chemicznych.
Rozwiązanie
żelazo, Fe - 5616E, 5826E
wapń, Ca - 4020E, 4420E
german, Ge - 7432E, 7032E, 7632E
chrom, Cr - 5424E, 5024E, 5224E
cynk, Zn - 6730E, 6630E, 6830E
ren, Re - 18775E, 18575E