Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Napisz, czym się różnią między sobą atomy podanych pierwiastków chemicznych. Ustal liczby protonów, neutronów i elektronów każdego atomu.
Wskazówka
Atomy tego samego pierwiastka mogą różnić się tylko ilością neutronów w jądrze atomowym. Liczbę protonów w atomie danego pierwiastka odczytujemy z układu okresowego pierwiastków chemicznych. Liczba elektronów jest równa liczbie protonów, natomiast liczba neutronów stanowi różnicę pomiędzy liczbą masową (A), a liczbą atomową (liczbą protonów).
Rozwiązanie

  1. 63Cu, 65Cu
  2. 32S, 34S, 36S
    Atomy podanych pierwiastków różnią się liczbą neutronów w jądrze atomowym.

Izotop Liczba protonów Liczba neutronów Liczba elektronów
63Cu 29 34 29
65Cu 29 36 29
32S 16 16 16
34S 16 18 16
36S 16 20 16