Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Różnicę między pojęciem izotopu, a pojęciem nuklidu wyjaśnia zdanie:

A. izotopami nazywamy odmiany danego pierwiastka, a nuklidami odmiany izotopowe wszystkich pierwiastków

B. pojęcie izotopu odnosi się do odmian pierwiastka, różniących się liczbą masową, a atomy poszczególnych izotopów noszą nazwę nuklidów

C. izotopy są to odmiany pierwiastka różniące się liczbą masową, a nuklidy są to składniki jądra

D. izotopy są to odmiany promieniotwórcze pierwiastka, a nuklidy są to odmiany różniące się liczbą masową