Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Napisz równanie reakcji estryfikacji zachodzącej pomiędzy kwasem octowym i alkoholem metylowym. Podaj nazwę powstałego estru.

CH3COOH + CH3OH → CH3COOCH3 + H2O

CH3COOCH3 - octan metylu