Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Napisz i uzgodnij równania reakcji.

a) kwasu mrówkowego z tlenkiem glinu

6HCOOH + Al2O3 → 2(HCOO)3Al + 6H2O

b) kwasu propionowego z wodorotlenkiem wpania

2C2H5COOH + Ca(OH)2 → (C2H5COO)2Ca + 2H2O

c) kwasu mrówkowego z tlenkiem potasu

2HCOOH + K2O → 2HCOOK + H2O

d) kwasu oleinowego z wodorotlenkiem sodu

C17H33COOH + NaOH → C17H33COONa + H2O

e) kwasu propionowego z magnezem

2C2H5COOH + Mg → (C2H5COO)2Mg + H2