Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji.

a) 2HCOOH +Ca(OH)2 → (HCOO)2Ca + 2H2O

2HCOO- + H+ + Ca2+ + 2OH- → 2HCOO- + Ca2+ + 2H2O

b) (CH3COO)3Fe + 3AgNO3 → 3CH3COOAg + Fe(NO3)3

3CH3COO- + Fe3+ + 3Ag+ + 3NO3- → 3CH3COOAg + Fe3+ + 3NO3-

c) HCOOH + CH3COONa → HCOONa + CH3COOH

H+ + COO- + CH3COO- + Na+ → HCOO- + Na+ + CH3COOH

d) 2C2H5COOH + Mg(OH)2 → (C2H5COO)2Mg + 2H2O

2C2H5COO- + 2H+ + Mg2+ + 2OH- → 2C2H5COO- + Mg2+ + 2H2O

e) (CH3COO)2Ni + 2K → 2CH3COOK + Ni

2CH3COO- + Ni2+ +2K → 2CH3COO- + 2K+ + Ni