Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Podaj wzory sumaryczne i nazwy systematyczne kwasów karboksylowych o:

a) 3 atomach węgla w grupie alkilowej

b) 9 atomach węgla w grupie alkilowej

a) C3H7COOH kwas butanowy

b) C9H19COOH kwas dekanowy