Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polecenie
Uzupełnij tabelę dotyczącą kwasów karboksylowych.
Rozwiązanie

Nazwa

alkanu

Wzór

sumaryczny

alkanu

Nazwa

systematyczna

kwasu

karboksylowego

Wzór

strukturalny

kwasu

karboksylowego

Wzór

półstrukturalny

kwasu

karboksylowego

Wzór

sumaryczny

kwasu

karboksylowego

butan

C4H10

kwas butanowy

kwas butanowy wzór półstrukturalny

kwas butanowy wzór półstrukturalny

C3H7COOH

heptan

C7H16

kwas heptanowy

kwas heptanowy wzór strukturalny

kwas heptanowy wzór półstrukturaly

C6H13COOH

propan

C3H8

kwas propanowy

kwas propanowy wzór strukturalny

kwas propanowy wzór półstrukturalny

C2H5COOH

pentan

C5H12

kwas pentanowy

kwas pentanowy wzór strukturalny

kwas pentanowy wzór półstrukturalny

C4H9COOH

metan

CH4

kwas metanowy

kwas metanowy wzór strukturalny

kwas metanowy wzór półstrukturalny

HCOOH

etan

C2H4

kwas etanowy

kwas etanowy wzór strukturalny

kwas etanowy wzór półstrukturalny

CH3COOH