Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne oraz nazwy alkoholu monohydroksylowego i kwasu karboksylowego, pochodzących od alkanu o masie cząsteczkowej 58u.

CnH2n+2=58u
12n+2n+2=58u
14n=56u/:14
n=4
C4H10-butan


C4H9OH-butanol


C3H7COOH-kwas butanowy