Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Uzupełnij równania reakcji chemicznych i napisz nazwy produktów:

a) 2HCOOH + 2K 2HCOOK + H2

mrówczan potasu i wodór

b) 2HCOOH + MgO (HCOO)2Mg + H2O

mrówczan magnezu i woda

c) 2HCOOH + Ca(OH)2 (HCOO)2Ca + H2O

mrówczan wapnia i woda

d) 3HCOOH + Al (HCOO)3Al + 3H2

mrówczan glinu i wodór

e) 6HCOOH + Fe2O3 2(HCOO)3Fe + 3H2O

mrówczan żelaza (III) i woda

f) HCOOH + LiOH HCOOLi + H2O

mrówczan litu i woda

g) 2HCOOH + Na2O 2HCOONa + H2O

mrówczan sodu i woda

h) HCOOH HCOO- + H+

anion mrówczanowy i kation wodorowy

i) 2HCOOH + O2 2CO2 + 4H2O

dwutlenek węgla i woda