Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zapisz równanie reakcji zobojętnienia w formie cząsteczkowej i jonowej a)NaOH H2SO4 b)Mg(OH)2 H2CO3.

a)

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

2Na+ + 2OH- + 2H+ + SO42- → 2Na+ + SO42- + 2H2O

OH- + H+ → H2O

b)

Mg(OH)2 + H2CO3 → MgCO3 + 2H2O

Mg2+ + 2OH- + H2CO3 → MgCO3 + 2H2O