Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Napisz równania reakcji dysocjacji jonowej: kwas siarkowy(VI), kwas chlorowy(VII), zasada barowa, siarczan(VI) glinu, azotan(V) baru.

H2SO4 → 2H+ + SO42-

KClO4 → K+ + ClO4-

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO3-