Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polecenie
Okres półtrwania promieniotwórczego izotopu 51Ca wynosi 10s. Oblicz masę tego izotopu, która pozostanie po 0,5 min, jeśli masa początkowa próbki wynosi 60g.
Wskazówka
Okres półtrwania to okres czasu, w którym ulegnie rozpadowi połowa masy danego izotopu. Po upływie jednego okresu półtrwania pozostaje 50% masy izotopu, po upływie 2 okresów półtrwania pozostaje 25% masy izotopu, po upływie 3 okresów półtrwania pozostaje 12,5% masy izotopu itd.
Rozwiązanie
mk = 60g · 50% · 50% · 50% = 7,5g