Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
W wyniku reakcji 27 g glinu z tlenem powstało 51 g tlenku glinu. Oblicz, ile gramów tlenu wzięło udział w tej reakcji chemicznej.
Wskazówka
Zgodnie z prawem zachowania masy, masa produktu powstałego w wyniku reakacji chemicznej jest sumą mas substratów, z którego powstał. W związku z tym, aby obliczyć masę tlenu należy odjąć od masy tlenku glinu masę glinu.
Rozwiązanie
\scriptsize { m_{O_{2}} = 51 g - 27 g = 14 g}