Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polecenie
W tlenie spalono 6g węgla i otrzymano 22g tlenku węgla(IV). Oblicz, ile gramów tlenu wzięło udział w tej reakcji. Jaki jest stosunek masy węgla do masy tlenu w tlenku węgla (IV)?
Rozwiązanie

22g - 6g = 16g tlenu
C : H = 12u : 32u
C : H : 3 : 8