Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Rozwiązanie

1. Uczeń badał właściwości różnych substancji. Zadanie wykonał poprawnie, jeżeli zaliczone przez niego do metali substancje to:
a) siarka, węgiel, magnez,
b) siarka, miedz, magnez,
c) mosiądz, magnez, cyna,
d) miedz, magnez, cyna.

2. Dwie substancje mają wspólne właściwości: są niemetalami i mogą z nimi redagować. Substancjami mogą być:
a) woda i wodór
b) wodór i tlen
c) tlen i tlenek węgla
d) magnez i tlen

3. Gaz zamieszany z powietrzem zapala się. Gazem tym może być:
a) wodór
b) azot
c) tlen
d) tlenek węgla (IV)

4. Pewien gaz zbierano w sposób przedstawiony na schemacie. Chcąc wypełniać probówkę, w taki sposób można zbierać:
a) każdy gaz
b) wodór
c) tlenek węgla (IV)
d) żadnego gazu nie można zbierać w ten sposób

5. Woda jest to:
a) mieszanina tlenu i wodoru
b) związek chemiczny tlenu i wodoru
c) tlenek wodoru
d) odpowiedź b i c są poprawne

6. Mieszanina jednorodna, której składnikiem jest tlen to:
a) tlenek wodoru
b) para wodna
c) powietrze
d) tlenek węgla (IV)

7. Objętość tlenu znajdującego się w sali szkolnej o wymiarach 10m × 5m × 3m wynosi:
a) 10 m³
b) 315 m³
c) 31,5 m³
d) 150 m³

8. Jedna z odmian brązu zawiera 90% miedzi, a resztę stanowi cyna. Blaszka z brązu o masie 35 g zawiera:
a) 7 g cyny
b) 3,5 g cyny
c) 31,5 g cyny
d) 0,35 g cyny

9. Które z podanych niżej przykładów zakwalifikujesz do zjawisk fizycznych, a które do reakcji chemicznych?
a) zamarzanie wody; b) pokrywanie się rdzą metalowych ogrodzeń; c) spalanie fosforu; d) topnienie parafiny; e) palenie się świecy; f) kieszenie ogórków; g) mielenie pieprzu
Zjawiska fizyczne: a, d, g
Reakcje chemiczne: b, c, e, f