Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Połącz pojęcia oznaczone cyframi z ich wyjaśnieniami oznaczonymi literami.
1. substraty a) gwałtowne utlenianie zachodzące z wydzielaniem ciepła i światła
2. reakcja syntezy b) związki chemiczne tlenu z innymi pierwiastkami chemicznymi
3. reakcja analizy c) reakcja chemiczna, w której z kilku substratów powstaje kilka produktów
4. produkty d) substancje użyte w reakcji i ulegające przemianom
5. tlenki e) łączenie się pierwiastków z tlenem
6. utlenianie f) substancje powstające w wyniku reakcji chemicznych
7. spalanie g) składnik powietrza podtrzymujący spalanie
8. reakcja wymiany h) reakcja chemiczna, podczas której z jednego substratu powstaje kilka produktów
  i) reakcja chemiczna, podczas której z kilku substratów powstaje jeden produkt
Rozwiązanie
1. d, 2. i, 3. h, 4. f, 5. b, 6. e, 7. a, 8. c