Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Uzupełnij słowne zapisy przebiegu reakcji chemicznych i określ ich typy. Napisz substraty (S), produkty (P), pierwiastki (PCh) i związki chemiczne (ZCh).
Rozwiązanie
a) siarka + wapń → siarczek wapnia
Typ reakcji chemicznej: reakcja syntezy
S: siarka, wapń
P: siarczek wapnia
PCh: siarka, wapń
ZCh: siarczek wapnia
b)  tlenek miedzi(II) + węgiel → tlenek węgla(IV) + miedź
Typ reakcji chemicznej: reakcja wymiany
S: tlenek miedzi(II), węgiel
P: tlenek węgla(IV), miedź
PCh: węgiel, miedź
ZCh: tlenek miedzi(II), tlenek węgla(IV)
c) chlorowodór → chlor + wodór
Typ reakcji chemicznej: reakcja analizy
S: chlorowodór
P: chlor, wodór
PCh: chlor, wodór
ZCh: chlorowodór
d) chlorek miedzi(II) + magnez → chlorek magnezu + miedź
Typ reakcji chemicznej: reakcja wymiany
S: chlorek miedzi(II), magnez
P: chlorek magnezu, miedź
PCh: magnez, miedź
ZCh: chlorek miedzi(II), chlorek magnezu