Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Polecenie
Połącz pojęcia oznaczone cyframi z ich wyjaśnieniami oznaczonymi literami.
1. utlenianie a) pierwiastek chemiczny, który się utlenia (przyłącza tlen)
2. redukcja b) proces, w którym następuje odłączanie tlenu od utleniacza
3. utleniacz c) proces, w którym następuje przyłączanie tlenu do utleniacza
4. reduktor d) proces, w którym zachodzi jednocześnie utlenianie i redukcja
5. reakcja redoks e) proces, w którym następuje przyłączenie tlenu do reduktora
  f) pierwiastek chemiczny (w związku chemicznym), który się redukuje (oddaje tlen)
Rozwiązanie
1. e, 2. b, 3. a, 4. f, 5. d