Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Uzupełnij tabelę.
Rozwiązanie
Zapis słowny reakcji chemicznej Typ reakcji Substraty Produkty
spalanie siarki w tlenie
tlen + siarka→ tlenek siarki(IV)
synteza  tlen, siarka tlenek siarki(IV)
 reakcja tlenku miedzi(II) z wodorem
tlenek miedzi(II) + wodór → miedź + woda
 wymiana  tlenek miedzi(II), wodór miedź, woda
 otrzymywanie tlenu i wodoru z wody
woda → tlen + wodór
 analiza  woda  tlen, wodór
 reakcja magnezu z parą wodą
magnez + woda → tlenek magnezu + wodór
 wymiana magnez, woda tlenek magnezu, wodór
 ogrzewanie tlenku rtęci(II)
tlenek rtęci(II) → tlen + rtęć
 analiza tlenek rtęci(II) tlen, rtęć
 reakcja żelaza z siarką
żelazo + siarka → siarczek żelaza
 synteza żelazo, siarka siarczek żelaza
 reakcja tlenku żelaza(II) z węglem
tlenek żelaza(II) + węgiel → żelazo + tlenek węgla(IV)
wymiana tlenek żelaza(II), węgiel żelazo, tlenek węgla(IV)