Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Uczeń ułożył równania reakcji chemicznych przedstawione na schemacie. Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanych równaniach reakcji. Podaj typy reakcji chemicznych.
Chemograf
Rozwiązanie
a) 2 Ca + O2 → 2 CaO
Typ reakcji chemicznej: synteza
b) Ca + Cl2 → CaCl2
Typ reakcji chemicznej: synteza
c) Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2
Typ reakcji chemicznej: synteza
d) 3 CaO + 2 H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 3 H2O
Typ reakcji chemicznej: wymiana
e) Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2 H2O
Typ reakcji chemicznej: wymiana