Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Zapisz reakcje: a) zasady potasowej + kwas azotowy (V) b) tlenku magnezu + kwas solny.

a)

KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

K+ + OH- + H+ + NO3- → K+ + NO3- + H2O

OH- + H+ → H2O

b)

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

MgO + 2H+ + 2Cl- → Mg2+ + 2Cl- + H2O

MgO + 2H+ → Mg2+ + H2O