Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przedstaw zapis cząsteczkowy poniższych jonowych równań reakcji zobojętniania.

a)
Ca²⁺ + 2OH + 2H⁺ + 2NO₃ → Ca²⁺ + 2NO₃ + 2H₂O
Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O
b)
3Li⁺ + 3OH + 3H + PO₄³⁻ → 3Li⁺ + PO₄³⁻ + 3H₂O
3LiOH + H3PO4 → Li3PO4 + 3H2O