Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polecenie
Rozwiąż chemograf, to znaczy napisz wzory sumaryczne i nazwy substancji chemicznych oznaczonych literami A-G oraz równania reakcji chemicznych oznaczone cyframi 1-7.

Wskazówka
Aby poprawnie rozwiązać chemograf, należy rozpocząć od rozwiązania reakcji chemicznych, w których mamy tylko jedną niewiadomą (substrat lub produkt). W miarę odkrywania kolejnych niewiadomych, które będą częścią następnych, będzie możliwe rozwiązanie kolejnych równań reakcji chemicznych i ostateczne rozwiązanie chemografu.
Rozwiązanie

A - CH3COOH

B - NaOH

C - C17H35COONa

D - (C17H35)2Mg

E - NaCl

F - Cl2

G - CO2

1. 2Na +2CH3COOH → 2CH3COONa + H2

2. CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

3. C17H35COOH + NaOH → C17H35COONa + H2O

4. 2C17H35COONa + MgCl2 → (C17H35COO)2Mg + 2NaCl

5. 2Na + Cl2 → 2NaCl

6. 2C17H35COOH + 51O2 → 34CO2 + 34H2O

7. 2CO + O2 → 2CO2