Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zapisz cząsteczkowo i jonowo równania reakcji zobojętniania wodorotlenku sodu kwasami: H2S, HNO3, H3PO4.

2NaOH + H2S → Na2S + 2H2O

2Na+ + 2OH- + 2H+ + S2- → 2Na+ + S2- + 2H2O

NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

Na+ + OH- + H+ + NO3- → Na+ + NO3- + H2O

3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O

3Na+ + 3OH- + 3H+ + PO43- → 3Na+ + PO43- + 3H2O