Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Napisz reakcje:

a)kwasu mrówkowego z cynkiem (II),tlenkiem magnezu i NaOH.

b)kwasu octowego z potasem,tlenkiem sodu i zasadą wapniową.

c)nazwij produkty

d)reakcje zobojętniania napisz jonowo

 

a) Kwas mrówkowy z cynkiem:

2 HCOOH + Zn → (HCOO)₂Zn + H₂^
Produkty: Mrówczan cynku i wodór

Z tlenkiem magnezu:

2 HCOOH + MgO → (HCOOH)₂Mg + H₂O
Produkty: Mrówczan magnezu i woda

Z zasadą sodową:

HCOOH + NaOH → HCOONa + H₂O
Produkty: Mrówczan sodu i woda

Jonowy:
HCOO⁻ + H⁺ + Na⁺ + OH⁻ → HCOO⁻ + Na⁺ + H₂O

b) Kwas octowy z potasem:

2 CH₃COOH + 2 K → 2 CH₃COOK + H₂↑
Produkty: Octan potasu i wodór

z tlenkiem sodu:

2 CH₃COOH + Na₂O → 2 CH₃COONa + H₂O

z zasadą wapniową:

2 CH₃COOH + Ca(OH)₂ → (CH3COO)₂Ca + 2 H₂O

Jonowy:

2 CH₃COO⁻ + 2H⁺ + Ca⁺² + OH⁻ -> 2 CH₃COO⁻ + Ca⁺² + 2 H2O