Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Napisz równania jonowe i jonowe skrócone podanych równań reakcji chemicznych.

1) Ba(OH)2 + H2CO3→BaCO3+2H20
Ba2+ + 2OH- + 2H+ + CO32- →Ba2+ + CO32-+ 2H2O
2OH- + 2H+ ->2H2O/
2) 2Al(NO3)3 + 3H2S→Al2S3 +6HNO3
2Al3+ + 3NO3- + 6H+ + 3S2- →Al2S3 + 6H+ + 6NO3-
2Al3+ + 3S2- ->Al2S3

3) 3AgNO3 + Na3PO4→3NaNO3 + Ag3PO4
3Ag+ + 3NO3- + 3Na+ + PO43- →3Na+ + 3NO3- + Ag3PO4
3Ag+ + PO43- ->Ag3PO4