Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Jaka jest różnica między związkiem chemicznym a mieszaniną? Uzupełnij tabelę.
Rozwiązanie
Związek chemiczny Mieszanina
Można go otrzymać tylko na drodze reakcji chemicznej. Można ją sporządzić przez mieszanie dwóch lub większej liczby składników.
Składników nigdy nie można rozróżnić gołym okiem lub za pomocą przyrządów optycznych. Niekiedy składniki można rozróżnić gołym okiem lub za pomocą przyrządów optycznych.
Substancja otrzymana z połączenia pierwiastków chemicznych ma inne właściwości niż pierwiastki, z których powstała. Mieszanina substancji ma właściwości pośrednie pomiędzy właściwościami jej składników.
Składniki łączą się w ściśle określonym stosunku masowym. Nie można zmienić składu ilościowego (masowego). W większości przypadków możemy dowolnie modyfikować skład masowy mieszaniny.
Nie można rozdzielić go na składniki, wykorzystując przemiany fizyczne. Można ją rozdzielić na składniki, wykorzystując przemiany fizyczne.