Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Polecenie
Określ właściwości powietrza na podstawie obserwacji oraz tablic chemicznych.
Rozwiązanie
Gęstość: 1,2kg/m3
Barwa: bezbarwny
Rzopuszczalność w wodzie: bardzo słaba
Stan skupienia: gazowy
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia: -213C
Temperatura wrzenia: -191C