Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Oblicz objętość tlenu i objętość azotu w pokoju o wymiarach 3 m x 2 m x 4 m.
Wskazówka
Najpierw należy obliczyć całkowitą objętość powietrza w pokoju, mnożąc jego wymiary przez siebie. Następnie, korzystając z informacji, że zawartość tlenu w powietrzu wynosi 21%, a azotu 78%, obliczamy zawartość tlenu i azotu.
Rozwiązanie
\scriptsize { V_{powietrze} = 3m \cdot 2m \cdot 4m ~~~ V_{powietrze} = 24m^{3} }
\scriptsize { V_{tlen} = 24m^{3} \cdot 0,21 ~~~ V_{tlen} = 5,04m^{3} }
\scriptsize { V_{azot} = 24m^{3} \cdot 0,78 ~~~ V_{azot} = 18,72m^{3} }