Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Polecenie
Przeczytaj zdania i wpisz literę P przy prawdziwych lub literę F - przy fałszywych. W zdaniach fałszywych przekreśl błędne sformułowania i popraw je.
Rozwiązanie

F Azot jest palny.
F Azot stanowi 50% objętościowych powietrza.
P Azot zaliczany jest do stałych składników powietrza.
P Zanieczyszczenia powietrza powodują m.in.: tlenki azotu, tlenki siarki i pyły.
F Powietrze jest związkiem chemicznym tlenu i azotu.
F Azot jest używany do produkcji kwasu siarkowodorowego.
F Tlen i azot są jedynymi składnikami powietrza.
P Ciekły azot służy do szybkiego zamrażania.