Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
W zlewce znajdują się trzy niemieszające się ciecze o gęstościach: I - 0,785 g/cm3, II - 1, 023 g/cm3 i III 1,480 g/cm3. Wpisz na liniach wartości gęstości odpowiadające poszczególnym cieczom.
Wskazówka
Niemieszające się ciecze układają się kolejno jedna nad drugą według rosnącej gęstości(patrząc od góry). Oznacza to, że ciecz o najmniejszej gęstości będzie na samej górze, a o największej na samym dole. 
Rozwiązanie
Od góry: 0,785g/cm3, 1,023 g/cm3, 1,480g/cm3.