Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Do udrażniania instalacji sanitarnych stosuje się preparaty zawierające wodorotlenek sodu. Oblicz objętość preparatu, którą należy odmierzyć, wiedząc, że jego gęstość wynosi 1,22 g/cm3, a masa powinna wynosić 6,1 dag.
Wskazówka
Aby obliczyć objętość, wykorzystując dane podane w poleceniu, należy wykorzystać wzór na gęstość. W pierwszym kroku należy przekształcić go tak, aby otrzymać wyrażenie na objętość - trzeba najpierw pomnożyć przez objętość, a następnie podzielić przez gęstość. Mając gotowy wzór możemy podstawić dane z polecenia - ale uwaga - gęstość mamy podaną w gramach na centymetr sześcienny, a masę w dekagramach. Aby wynik wyszedł poprawny musimy zamienić gramy na dekagramy lub na odwrót (jednostki muszą się zgadzać) - prościej będzie zamienić dekagramy na gramy mnożąc przez 10 (jeden dekagram = 10 gramów). Po wykonaniu powyższych operacji podstawiamy dane do wzoru i obliczamy,
Rozwiązanie
\scriptsize { d={{m}\over{V}} ~~~ V={{m}\over{d}} ~~~ 6,1dag = 10\cdot6,1g=61g ~~~ V={{61g}\over{1,22{{g}\over{cm^{3}}}}} ~~~ \underline{V = 50cm^{3}} }