Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Polecenie
Rozwiąż test, a litery przy poprawnych odpowiedziach, czytane kolejno, utworzą hasło - nazwę najpopularniejszego rozpuszczalnika.
Rozwiązanie

a) Która z substancji jest mieszaniną jednorodną?
C. woda z mąką
O. pieprz z solą
W. woda z sokiem
F. siarka z opiłkami żelaza
b) Do której grupy substancji należy kasza wymieszana z solą kuchenną?
O. mieszanin niejednorodnych
G. pierwiastków chemicznych
H mieszanin jednorodnych
I. związków chemicznych
c) Którą metodą można rozdzielić mieszaniną mąki z wodą?
P. destylacji
T. krystalizacji
D. sedymentacji
U. za pomocą magnesu
d) Którą metodą można rozdzielić składniki ciekłej mieszaniny jednorodnej?
N. za pomocą rozdzielacza
A. destylacji
R. sedymentacji i dekantacji
B. sączenia
Hasło: woda