Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Polecenie
Oblicz zawartość procentową żelaza w mieszaninie otrzymanej po zmieszaniu 8g żelaza z 12g siarki.

Wskazówka
Aby obliczyć zawartość procentową, należy podzielić masę żelaza przez sumaryczną masę całej mieszaniny i następnie pomnożyć wynik przez 100%.

Rozwiązanie
\scriptsize { \%Fe = { {{8g} \over {20g}}\cdot 100\%} ~~~ \%Fe = {40\%} }