Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Polecenie
Uzupełnij zdania - Substancje ulegają:
Rozwiązanie
Substancje ulegają przemianom fizycznym i reakcjom chemicznym. Zjawisko fizyczne, czyli przemiana fizyczna, polega na tym, że substancja zmienia swoje właściwości fizyczne, ale nie zmienia swojego składu chemicznego, np. topnienie lodu, parowanie wody. Reakcja chemiczna, czyli przemiana chemiczna, polega na tym, że substancja w wyniku reakcji chemicznej zmienia swój skład chemiczny, np.: spalanie węgla, rozpuszczanie żelaza w kwasie solnym.