Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Polecenie
Uzupełnij zdania. Obecnie znanych jest...
Rozwiązanie
Obecnie znanych jest 114 pierwiastków chemicznych. W przyrodzie występuje ich 98, a pozostałe zostały otrzymane sztucznie. Każdy pierwiastek jest oznaczony międzynarodowym symbolem pochodzącym najczęściej od nazwy łacińskiej pierwiastka. Jeśli nazwy kilku pierwiastków zaczynają się tą samą literą, to do symbolu dodaje się kolejną literę z nazwy łacińskiej pierwiastka.